Aktualności
Certyfikat BRC IoP, maj 2018 rok
22.05.2018
Aktualności

Fundusze Uninijne

2017-06-09


                                 
Plastsystem Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla Plastsystem Rzeszów Sp. z o.o.”

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie strategii wzorniczej na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego, która posłuży w przygotowaniach do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów. Opracowana strategia będzie ukierunkowana na osiągnięcie korzyści przez Wnioskodawcę opartych na właściwym wykorzystaniu potencjału wzorniczego oraz odpowiednim zarządzaniu wzornictwem w firmie.

Projekt wpisuje się w strategię firmy polegającej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną.

 

Planowane efekty:

Oczekiwane efekty projektu obejmują zdefiniowanie roli wzornictwa w rozwoju Wnioskodawcy i ukierunkowanie działań na realizację strategicznych celów firmy, tworzenie innowacyjnych produktów odpowiadających tożsamości przedsiębiorstwa oraz środowiska w jakim ono funkcjonuje. Oczekiwane ekonomiczne efekty projektu to: wzrost zysków, rozwój nowych rynków oraz wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zamierza w przyszłości wdrożyć opracowaną strategię wzorniczą poprzez zrealizowanie projektów wzorniczych i inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów odpowiadających na potrzeby odbiorców.

 

Wartość projektu: 49 200.00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 40 000.00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 34 000.00 zł

2009 © Plastsystem Rzeszów Sp. z o.o.

Ta strona w celu poprawnego działania korzysta z plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Polityka cookies

Ok, Rozumiem